04

(Nieuw) Kroniek Erfrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Het erfrecht is meer in beweging dan ooit. En de vraagstukken worden steeds uitdagender. Dat vraagt om erfrechtspecialisten die flexibel mee kunnen denken en procederen. Op een van de laatste dagen van dit jaar 2018 kijken we met welke vraagstukken dit jaar de praktijk weer is verrijkt en hoe we daar voor in het nieuwe jaar ons voordeel mee kunnen doen.

Doelgroep

Advocaten en bedrijfsjuristen

Spreker

mr. A.G.M.H. Bennenbroek

mr. A.G.M.H. Bennenbroek

rechter Rechtbank Oost-Brabant

Onderwerpen

 Aan de orde komen in elk geval:

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7342 (zoon heeft nalatenschap van moeder door gedragingen zuiver aanvaard; daardoor verplicht OBV-schuld aan zuster te voldoen. Niet onaanvaardbaar. Verjaringstermijn twintig jaar.)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4125 (in samenhang met het commentaar van Prof. mr. F.W.J.M. Schols in Annotaties ERF 2018-0092 van 19 september 2018; de hamvraag of de dwingende vruchtgebruikbepalingen dwingend zijn voor de voorwaardelijke making blijft onbeantwoord; een duidelijke uitnodiging tot verkenning?!)
  • Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535 (procesrecht en vorderingen ten behoeve van de nalatenschap. De deelgenoot kan alleen rechtsvorderingen indienen jegens derden. Niet tegen een mede-deelgenoot, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Maar wanneer is daar sprake van?)

Datum

vrijdag21december2018
1300
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
04
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite