04

(Nieuw) Kroniek Materieel Strafrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Tijdens de week van de kronieken is er uiteraard ook aandacht voor Materieel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. R.M.  van Vuure,
rechter Rechtbank Overijssel, over de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 op de onderwerpen noodweer, medeplegen/medeplichtigheid, poging en voorbereidingshandelingen, voorbedachte raad en art. 6 WVW.

De invalshoek van dit college zal vooral een praktische zijn, zodat u de door u opgedane kennis en inzichten ook direct in het dagelijks werk kunt gebruiken.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. R.M. van Vuure

mr. R.M. van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Onderwerpen

  • Actuele jurisprudentie
  • Nieuwe wetgeving

Onder andere de volgende arresten:

  • Hoge Raad 22-05-2018, ECLI:NL:HR:2018:741 (als de rechter kiest voor medeplegen in een geval dat doorgaans met medeplichtigheid in verband wordt gebracht, moet dat heel goed gemotiveerd worden)
  • Hoge Raad 3-4-2018, ECLI:NL:HR:2018:496 (een beroep op noodweer kan slagen als van verdachte niet kon worden gevergd dat hij zich aan de aanval zou onttrekken)
  • Hof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:2467 (geen roekeloosheid in de zin van de Wegenverkeerswet, ook al waren de gedragingen van de verdachte zeker roekeloos naar algemeen spraakgebruik)

Datum

woensdag19december2018
1400
-
1815
Kasteel Waardenburg
PE punten
04
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite