Academie voor de Rechtspraktijk
Sociale zekerheid in het ontslagrecht en de zieke werknemer

Korte omschrijving

Tijdens de cursus behandelen mr. A. Wit en mr. E.W. de Groot belangrijke zaken omtrent de sociale zekerheden in het ontslagrecht en de zieke werknemer.

Onderwerpen
Sociale zekerheid en vangnetbepaling
Loonsanctie
WIA
Zieke werknemer in het BW
Ziekte en ontslag
Re-ïntegratie

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Sprekers

mr. A. Wit
mr. A. Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

mr. E.W. de Groot
mr. E.W. de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Praktische informatie

NOvA punten:6
Kosten (hele scholing):EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:25