Academie voor de Rechtspraktijk
Stelplicht – Materiële waarheidsvinding effectieve rechtspleging en de rechter als regisseur: het civiele geding als coproductie

Korte omschrijving

Hoe verhouden stelplicht en materiële waarheidsvinding als (hedendaags) beginsel van burgerlijk procesrecht zich tot elkaar? Een (te) starre benadering door de rechter van de stelplicht van partijen leidt er immers in beginsel toe leidt dat bij een onvolkomen onderbouwing van het ingeroepen rechtsgevolg het hek naar de bewijsfase gesloten blijft. Tijdens dit webinar wordt - mede aan de hand van literatuur en jurisprudentie - besproken op welke wijze een effectieve- én rechtvaardige rechtsbedeling zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd. De impact van de wetswijzigingen in het WBPr per 1 oktober jl. alsmede de uitgangspunten van het wetsontwerp Nieuw bewijsrecht (pre-processuele bewijsgaring) komen in dit kader tevens aan bod. De volgende onderwerpen staan onder andere op het programma:

Spreker

mr. T.R. Hidma
mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW