1

Stelplicht – Materiële waarheidsvinding effectieve rechtspleging en de rechter als regisseur: het civiele geding als coproductie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Hoe verhouden stelplicht en materiële waarheidsvinding als (hedendaags) beginsel van burgerlijk procesrecht zich tot elkaar? Een (te) starre benadering door de rechter van de stelplicht van partijen leidt er immers in beginsel toe leidt dat bij een onvolkomen onderbouwing van het ingeroepen rechtsgevolg het hek naar de bewijsfase gesloten blijft. Tijdens dit webinar wordt - mede aan de hand van literatuur en jurisprudentie - besproken op welke wijze een effectieve- én rechtvaardige rechtsbedeling zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd. De impact van de wetswijzigingen in het WBPr per 1 oktober jl. alsmede de uitgangspunten van het wetsontwerp Nieuw bewijsrecht (pre-processuele bewijsgaring) komen in dit kader tevens aan bod. De volgende onderwerpen staan onder andere op het programma:

  • de stelplicht als kraaienpoot op de weg naar de materiële waarheid;
  • stelplicht en artikel 87 NRv; 
  • de bewijskracht van het proces-verbaal van de mondelinge behandeling; 
  • effectieve rechtspleging en de rolverdeling tussen rechter en partijen: van wie is de civiele procedure anno 2020?
  • de (grenzen van de) regiefunctie van de rechter en de gewenste 'samenwerking' tussen de procesdeelnemers.

Spreker

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Datum
14 mei 2020
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite