75

Leergang Erfrecht Advocatuur

De dood, en derhalve ook het erfrecht, leeft. De advocatuur heeft terecht steeds meer belangstelling voor het erfrecht. Dit
blijkt onder meer uit de aandacht van de Vfas voor het erfrecht en het oprichten van een vereniging voor erfrechtadvocaten
(VEAN). De belangen zijn groot. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag.
‘Vergeten’ echtgenoten, onterfde kinderen, te oude testamenten, berooide erfgenamen, ontaarde executeurs, amateurexecuteurs,
bewindvoerders die op de eieren blijven zitten, teleurgestelde verwachters en onwillige (via de echtscheiding
geparachuteerde) deelgenoten, zijn geen zeldzaamheid meer. Maar er is meer: de familierechtadvocaat (maar ook de ondernemingsrechtadvocaat)
adviseert bij het maken van erfrechtelijke keuzes en kan de vertrouwenspersoon zijn bij de
afwikkeling van de nalatenschap. Bovendien zijn familierechtadvocaten al sinds jaar en dag kundig in de spannende
verdelingsfase.
 
EURO 3.350,00 (Leden van de VEAN betalen EURO 2.750,00) incl. studiemateriaal, excl. BTW  

De cursus kent 20 dagdelen en bestaat uit een mix van webinars en bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op het
centraal gelegen kasteel Waardenburg en in Cambridge, UK. De eerste bijeenkomst wordt afgesloten met een diner. Door
een beperkte groepsgrootte wordt bereikt dat zowel de 'colleges' als webinars zeer interactief zullen zijn en sprake zal zijn
van 'huiskamersfeer'.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

prof. dr. F.W.J.M. Schols

prof. dr. F.W.J.M. Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. B.M.E.M. Schols

prof. dr. B.M.E.M. Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J.Th.M. Diks

mr. J.Th.M. Diks

advocaat Advocaten Familie- en Erfrecht

mr. M.J.P. Schipper

mr. M.J.P. Schipper

advocaat Schipper en Lof Advocaten

prof. mr. A.L.G.A. Stille

prof. mr. A.L.G.A. Stille

vice-president Hof Den Haag, oud-directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut, emeritus bijzonder hoogleraar Huwelijksvermogens- en Erfrecht Universiteit van Amsterdam

prof. dr. mr. W. Burgerhart

prof. dr. mr. W. Burgerhart

bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen

Onderwerpen

 • algemene Beginselen vh Erfrecht
 • saisine
 • het versterfrecht
 • testeervrijheid en beperkingen daarin
 • schenking in alle facetten
 • uiterste wilsbeschikkingen
 • executele en bewind
 • vereffening
 • gemeenschap en verdeling
 • fiscaal erfrecht
 • het erfrechtelijke procesrecht en procederen 
PE punten
75
Aantal dagen
15
Kosten
EURO 3.350,00 (Leden vd VEAN betalen Euro 2.750,00) incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en Actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
25

Extra informatie

Examen en opdrachten (optioneel)
Het mondelinge examen is optioneel. Na het behalen van het examen wordt een certificaat uitgereikt. Om examen te kunnen
afleggen moet de deelnemer opdrachten die per bijeenkomst verstrekt worden voor de betreffende bijeenkomst hebben
ingeleverd en een voldoende scoren.
Het examen wordt afgenomen door de docenten van de leergang. Mocht de deelnemer niet slagen dan heeft men recht op
een herkansing.

website by Primosite