Aansprakelijkheid voor personen en zaken

wo 12-09-18

Klassikaal

PO punt(en): 4

Kosten: € 375,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 12-09-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Niveau: Verdieping

Het Burgerlijk Wetboek kent niet alleen een aansprakelijkheid voor eigen ‘foutief’ gedrag (art. 6:162 e.v.) maar ook diverse aansprakelijkheden voor andermans gedrag en voor zaken (art. 6.169 e.v.). Deze laatste vorm van aansprakelijkheid wordt ook wel risico- of kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd. Hierbij bepaalt de wet dat degene die een bepaalde hoedanigheid – kwaliteit – heeft, moet instaan voor het gedrag van een ander of voor de veilige werking/toestand van een zaak. Voor de dagelijkse praktijk zijn met name relevant de kwalitatieve aansprakelijkheid voor werknemers (art. 6:170) en zelfstandige hulppersonen (art. 6:171), voor roerende zaken (art. 6:173), opstallen (art. 6:174), gevaarlijke stoffen (art. 6:175) en dieren (art. 6:179).

Ook art. 6:181, de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker, vervult in de praktijk een niet te onderschatten rol: op wie rust wanneer nu eigenlijk een kwalitatieve aansprakelijkheid? Zo kent afd. 6.3.2 BW als verschillende aansprakelijke personen de bezitter, bedrijfsmatige gebruiker, weg- en leidingbeheerder, erfpachter. Ook dient de kwalitatieve aansprakelijkheid van de producent niet te worden vergeten (afd. 6.3.3 BW), evenmin die voor schade veroorzaakt door motorrijtuigen (art. 185 WVW).

De afgelopen periode is veel nieuwe rechtspraak en literatuur verschenen over de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken. Wat is de precieze betekenis daarvan voor de praktijk? En welke ontwikkelingen liggen vermoedelijk nog in het verschiet?

In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het recent verschenen proefschrift ‘Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker’. Wie valt onder het bedrijfsbegrip van art. 6:181: zijn dat enkel typische bedrijven, of kunnen daaronder ook een beroepsbeoefenaar en de overheid vallen? En wanneer is sprake van het ‘gebruiken’ van de in art. 6:173, 174, 175 en 179 bedoelde zaken: valt het bewaren of vervoeren daaronder niet? Deze en andere voor de praktijk relevante vragen komen aan de orde.

Als cursist ontvangt u het recent verschenen boek 'Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker', geschreven door de docent, uitgegeven door Wolters Kluwer.

Onderwerpen


 • Achtergrond en totstandkoming van kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor personen
  - Kinderen
  - Ondergeschikten
  - Zelfstandige hulppersonen
 • Aansprakelijkheid voor zaken  
  - Roerende zaken
  - Opstallen, openbare wegen
  - Gevaarlijke stoffen
  - Dieren
  - Motorrijtuigen
  - De bedrijfsmatige gebruiker
 • Aansprakelijkheid voor zaken (vervolg)

Introductiefilm:

Arvin Kolder vertelt u graag over de onderwerpen van zijn proefschrift welke hij behandelt in de cursus.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen WO
Leden rechterlijke macht
Letselschade juristen WO
Overheidsuristen WO
Rechtsbijstandjuristen WO
Verzekeringsexperts WO
Wetgevingsjuristen WO

Spreker(s)

mr.dr.-A.-Kolder-image.jpg
mr.dr. A. Kolder

advocaat PUNT Letselschade Advocaten, docent/onderzoeker Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en letselschade Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel