On demand webinar

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht deel I april

Opname april 2020

Webinar

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Print
Werkwijze

Er wordt stilgestaan bij de de verschillende verplichtingen die voor een verzekerde
zowel voor als na de 1e WIA- dag gelden en de gevolgen van het niet naleven
daarvan. Verder wordt aandacht besteed aan het verschil tussen het UWV en de
Eigenrisicidrager bij het opleggen van een maatregel.

Ook het onderscheid tussen een maatregel en een herziening met terugwerkende kracht
wordt besproken.

De behandelde problematiek wordt geïllustreerd aan de hand van recente rechtspraak van de
CRVB.

Spreker(s)

mr.-K.U.J.-Hopman-image.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Relevante cursussen