Actualiteiten voorlopige hechtenis

do 10-06-21

Klassikaal

PO punt(en): 3

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 10-06-2021 | 14:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Gasthuiskapel Zaltbommel

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Mr. Geert Janssen zal via een aantal casusposities uit de dagelijkse praktijk de ontwikkelingen bespreken waarbij ook aandacht voor de internationale ontwikkelingen en de Europese rechtspraak. Op voorhand zullen de casussen worden verspreid aan de cursisten die worden verzocht deze te lezen en zo mogelijk voor te bereiden. Op interactieve wijze zal door de verschillende vraagstukken worden gelopen. Een actieve inbreng van de deelnemers wordt zeer op prijs gesteld. Op voorhand is de mogelijkheid om een casus in te sturen dan wel tijdens de cursus in te brengen.

Onderwerpen


  • Actuele (Europese en Nederlandse) ontwikkelingen op het gebied van voorlopige hechtenis
  • Zeer recente (actuele) casussen 

Extra informatie


Extra informatie

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Aanmelden

Spreker(s)

mr.-G.P.C.-Janssen-image.jpg
mr. Geert Janssen

vice-president Rechtbank Amsterdam

Bekijk profiel

Relevante cursussen