Algemene voorwaarden, zekerheden en pandrecht

di 11-10-22

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 11-10-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

In de cursus worden o.a. definities van nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken van toepasselijkheid van algemene voorwaarden besproken. Daarnaast worden de zekerheden in een contractuele relatie behandeld.

Onderwerpen


Algemene voorwaarden

  • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
  • Informatieplicht, Dienstenrichtlijn, IPR en Weens Koopverdrag
  • Inhoudstoetsing en beperkende werking redelijkheid en billijkheid
  • Ambtshalve toetsing van consumentenrecht
  • Ontwikkelingen: online tussenhandelsdiensten en nieuw Belgisch recht

Zekerheden en pandrecht

  • Zekerheid in een contractuele relatie
  • Mogelijke zekerheidsobjecten bij productieketen of dienstverlening
  • Goederenrechtelijke zekerheid, waaronder pandrecht, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  • Persoonlijke zekerheid, waaronder hoofdelijkheid, borgtocht en bankgarantie
  • Feitelijke zekerheid in de vorm van verrekening

Spreker(s)

mr.-K.J.-Krzeminski-image.jpg
prof. mr. Kasper Krzeminski

advocaat en partner NautaDutilh N.V., bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Relevante cursussen