AvdR PO op maat is een nieuw product van de AvdR. Het is een "videomagazine" met PO punten. Per rechtsgebied zijn diverse onderwerpen opgenomen. Elke maand komen er nieuwe onderwerpen. U bepaalt zelf welk onderwerp u volgt en het systeem houdt uw kijktijd bij. Na 60 minuten kijken en vijf vragen te hebben beantwoord ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het rechtsgebied en de gevolgde onderwerpen. Zo stelt u zelf uw PO punten samen.

Voorwaarden/werkwijze:

 • U dient het onderwerp geheel af te kijken en af te ronden met het beantwoorden van vragen.
 • De onderwerpen zijn gekoppeld aan een abonnement per rechtsgebied. Stel u kiest voor AvdR bestuursrecht dan bent u geheel vrij om de onderwerpen in dit abonnement te volgen. (U kunt geen onderwerpen van een ander rechtsgebied volgen).
 • Na aankoop kunt u de onderwerpen gaan volgen in uw "mijn AvdR" account.

Veel kijkplezier!Kosten: € 300 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Redactie

Zoek naar een onderwerp

U zocht naar

Vorige edities (on demand beschikbaar)

Volgende Edities

Onderwerpen

  Jurisprudentie bestuursrecht | maart

 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2020 | Sluiting Notariskantoor
  • Casus
  • Standpunt verzoeker
  • Feitelijke grondslag
  • Bewijswaarde feitelijke grondslag
  • Juridische grondslag
  • Belangenafweging
 • De bestuurlijke waarschuwing

 • De bestuurlijke waarschuwing
  • Afbakening: De bestuurlijke waarschuwing
  • Verschillende waarschuwingen
  • Wat is een waarschuwing
  • Diverse sanctiebevoegdheden
  • Drie soorten waarschuwingen
  • Wettelijk sanctieregime
  • Op beleidsregel gebaseerd
  • Informele waarschuwing
  • Is een waarschuwing een besluit
 • Annotatie: Conclusie Widdershoven 24 januari 2018 | Waarschuwing kan een besluit zijn
  • Werkingsduur
  • Uitsluiting aanbesteding
  • Alternatief riskeren sanctie
 • Overzicht rechtspraak: De bestuurlijke waarschuwing
  • Annotatie: AbRS 2 mei 2018 | Rechtskarakter van een waarschuwing
  • Annotatie: AbRS 24 oktober 2018 | Rechtsmiddelen en op beleidsregels gebaseerde waarschuwingen
  • Annotatie: CBB 10 november 2020 | Beleidsregels getrapt systeem em waarschuwingen
  • Annotatie: AbRS 25 november 2020 | Waarschuwing 151d Gemeentewet geen besluit
 • Betekenis voor de handhavingspraktijk
  • Inhoud waarschuwingen
  • Gevolgen voor bestuursorganen
 • Schadevergoeding in het bestuursrecht

 • Onrechtmatig
 • Causaliteit
 • Redelijke termijn ex 6 EVRM
 • Formele rechtskracht
 • Zelfstandig verzoek
 • Jurisprudentie bestuursrecht | februari

 • Annotatie: Hof van Justitie 14 januari 2021 | Geen toegang tot de rechter voor ander publiek dan het betrokken publiek
 • Annotatie: Raad van State 11 november 2020 | Relativiteit
 • Annotatie: College van Beroep voor het Bedrijfsleven 2 november 2020 | Bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen
 • Annotatie: Raad van State 2 december 2020 | Toetsing van de wettelijk gefixeerde bestuurlijke boete
 • Annotatie: Raad van State 11 november 2020 | Bewijs bij Last onder dwangsom