Basiscursus Pachtrecht

do 21-06

Klassikaal

PO punt(en): 128

Kosten: € 895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 21-06-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Aantal deelnemers: 24

Niveau: Basis

Het pachtrecht is een bijzonder rechtsgebied met zijn eigen regels en systematiek. Men moet goed ingewijd zijn in de eigenaardigheden en spelregels van het gebied om fouten te voorkomen. Denk aan de unieke rol van de grondkamer, het bestaan van verschillende pachtvormen naast elkaar, enzovoort. Bij deze tweedaagse cursus komt al het nodige daartoe aan bod: de pachtovereenkomst, toetsing door de grondkamer, de rechten en verplichtingen van pachter en verpachter, koop breekt geen pacht, het voorkeursrecht van de pachter, indeplaatsstelling en medepacht, alsmede erfopvolging.

Tevens worden de bijzondere pachtvormen besproken, waaronder uiteraard geliberaliseerde pacht. Het spreekt vanzelf dat ook opzegging, beëindiging en ontbinding van de pachtovereenkomst aan de orde komen. Ten slotte is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten van het procederen in pachtzaken (met een rol voor de deskundige leden van de pachtkamers en de grondkamers).

Na het volgen van deze cursus bent u niet alleen uitstekend op de hoogte van de stand van zaken in het pachtrecht, maar weet u ook hoe u voor uw praktijk moet inspelen op de actuele ontwikkelingen in het rechtsgebied.

Voor veel huidige pachtrechtspecialisten is de Basiscursus Pachtrecht van mr. Valk de grondige start van hun specialisme geweest.

Onderwerpen


Dag 1

 • Inleiding
 • Definitie van pacht
 • De pachtovereenkomst  Vorm van de pachtovereenkomst  Toetsing door de grondkamer  Duur van de pachtovereenkomst
 • Verpachter en pachter  Verplichtingen van verpachter en pachter  Koop breekt geen pacht  Het voorkeursrecht van de pachter
 • Pacht en productierechten

Dag 2

 • Indeplaatsstelling, medepacht en erfopvolging
 • Opzegging en beëindiging
 • Bijzondere pachtvormen, geliberaliseerde pacht
 • Pachtprijzen
 • Pachtprijzen deel II
 • Procederen in pachtzaken

Extra informatie


Programma

Dag 1 -  donderdag 21 juni 2018
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur  Inleiding
10.45 uur  Definitie van pacht
11.30 uur Pauze
11.45 uur  De pachtovereenkomst  Vorm van de pachtovereenkomst  Toetsing door de grondkamer  Duur van de pachtovereenkomst
12.45 uur  Lunch
13.15 uur  Verpachter en pachter  Verplichtingen van verpachter en pachter  Koop breekt geen pacht  Het voorkeursrecht van de pachter
15.00 uur Pauze
15.15 uur  Pacht en productierechten
17.00 uur  Einde

Dag 2 – donderdag 28 juni 2018
9.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur  Indeplaatsstelling, medepacht en erfopvolging
11.00 uur Pauze
11.15 uur  Opzegging en beëindiging
12.30 uur  Lunch
13.00 uur  Bijzondere pachtvormen, geliberaliseerde pacht
14.00 uur  Pachtprijzen
15.15 uur Pauze
15.30 uur Pachtprijzen deel II
16.15 uur  Procederen in pachtzaken
17.00 uur  Einde

Doelgroep

(Agrarisch) advocaten, juristen, rentmeesters, rechters, overheidsjuristen, medewerkers van waterschappen en gemeenten

Spreker(s)

mr-v2.-W.L.-Valk-image.jpg
mr. W.L. Valk

advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden

Bekijk profiel