Bijzondere maatregel of slechts ‘normale zorgvuldigheid’ – wanneer kan een verzekerde bereddingskosten claimen?

De Hoge Raad heeft dit jaar een belangrijk arrest gewezen voor de verzekeringspraktijk. We hebben nu een antwoord op de vraag hoe de bereddingsplicht van de verzekerde (en de daarbij horende plicht van verzekeraars om de kosten van genomen maatregelen te vergoeden) zich verhoudt tot normale voorzorgsmaatregelen die een ‘goed huisvader’ sowieso op eigen kosten moet nemen.Jurisprudentie

Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:588