14 sanctiepakketten tegen Rusland. Door de bomen het bos wél zien

Dit is het tweede webinar in de serie EU sancties tegen Rusland. 

Sinds 23 februari 2022 zijn er veertien sanctiepakken door de EU tegen Rusland afgekondigd. Het gaat daarbij zowel om sancties tegen personen als bedrijven, waarbij tegoeden en economische middelen worden bevroren, als sectorale sancties. Onder de sectorale sancties vallen de import-, en exportverboden van goederen, maar ook het verbod op het verlenen van (advocaten) diensten, het aangaan van specifieke transacties met de Russische overheid of door de overheid gecontroleerde ondernemingen. In dit webinar komt aan de orde: stand van zaken met betrekking tot twee zaken die in het eerste webinar reeds speelden: de bevriezing van een onroerende zaak in Nederland en het van je bed worden gelicht door de Fiod vanwege vermeende sanctieomzeling. Voorts worden besproken veel komende issues rond de vragen: wanneer ''komt een dienst ten goede aan", hoe ver reikt de onderzoeksplicht naar de eindgebruiker en uitendelijk gerechtigde, wat te doen wanneer de bank een betaling van of uit Rusland weigert. Na deze voor de advocaat praktische zaken te hebben besproken wordt toegekomen aan de jurisprudentie op EU niveau. Er lopen veel zaken bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Drie zaken komen in dit webinar aan de orde: een zaak om een gesanctioneerd goed van de sanctielijst af te krijgen, de spraakmakende zaak van voormalig ATBank eigenaren Fridman en Aven alsmede de voor de advocatenpraktijk belangrijke zaak van de Belgische en Franse orden van Advocaten tegen het advocatenverbod op dienstverlening aan in Rusland gevestigde ondernemingen. Afsluitend komt nog aan de orde de kwestie van bevriezen naar confisqueren. Stand van zaken naar aanleiding van het voorbeeld van de Russische Centrale Bank. 

Jurisprudentie en naslag:

Zaak C-782/22, Cogebi/Raad, 17 april 2024. ECLI
Zaak T-304/22, Fridman/Raad, 10 april 2024. ECLI
Zaak T- 301/22 Aven/Raad,10 april 2024. ECLI
Zaak T-797/22, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others/ Council (nog geen uitspraak)
Zaak T-798/22, Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier/Council (nog geen uitspraak). 

- Advocatenblad, nr 3/2024. Juridisch verslag EU zaak over sancties tegen Rusland. Mr. H.M.A. over de Linden.
- Nieuwsuur, uitzending over microchips naar Rusland ondanks de sancties. https://npo.nl/start/serie/verborgen-werelden-nieuwsuur/seizoen-1/geheime-handel-naar-rusland-nieuwsuur/afspelen 
- Nieuwsuur, Uitzending over microchips, nog altijd naar Rusland. Dinsdag 25 juni 2024.  https://npo.nl/start/serie/nieuwsuur/seizoen-2024/nieuwsuur_4773/afspelen. Met quotes van mr. H.M.A. over de Linden.
- Geconsolideerde tekst Verordening EU Nr. 833/2014 (Rusland). Ook wel de sectorale sanctielijst genoemd. 
- Geconsolideerde tekst Verordening EU Nr. 269/2014 (Territoriale integriteit Oekraine). Ook wel de bevriezingslijst genoemd. 
- Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014, meest recente versie: 14 mei 2024. Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 3 april 2024, ECLI NL:RBROT 2024:2724