In kort geding buigen de President en daarna het Hof zich over de vraag, of een besluit van de algemene vergadering nietig of vernietigbaar is. Wat zijn de consequenties van het een en het ander? Wat is de rol van bekrachtiging en bevestiging? Speelt non-existentie hier een rol?


Spreker(s)