Aandeelhoudersgeschillen | Taakverdeling organen | Vennootschappelijk belang | Zorgvuldigheidsverplichting

Aan de hand van een casus nemen Marjon Lok (partner DVDW) en Rogier Wolf (partner UdinkSchepel Advocaten) u mee in het doeltreffend oplossen van aandeelhoudersgeschillen. De aandeelhouders en het bestuur van de vennootschap lopen in die casus tegen meerdere punten aan.

Na de cursus beschikt u over tips & tricks om uw cliënten in aandeelhoudersgeschillen te kunnen adviseren en die geschillen efficiënt tot een goed einde te kunnen brengen.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Taakverdeling organen
  2. Vennootschappelijk belang
  3. Eigen belang vs. vennootschappelijk belang
  4. Zorgvuldigheidsverplichting
  5. Informatierechten en verplichtingen
  6. Verdergaand recht op informatie individuele aandeelhouder
  7. Tegenstrijdig belang

Spreker(s)

Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel
mr.-Marjon-Lok.jpg
mr. Marjon Lok

advocaat en partner DVDW

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie