Aansprakelijkheid arbiters

In dit webinar komen diverse aspecten van arbiteraansprakelijkheid aan de orde, waaronder de door de Hoge Raad aangelegde maatstaf, de vraag of het arbitraal vonnis vernietigd moet zijn, grondslagen voor aansprakelijkheid alsmede tips om aansprakelijkheid te voorkomen.