Aansprakelijkheid van (in)directe bestuurders van de (inmiddels gefailleerde) dochtervennootschappen.

Op 21 oktober 2014 heeft gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen in een bestuurdersaansprakelijkheidskwestie. Centraal staat de vraag wanneer sprake is van bewijsrechtelijke doorwerking van het wanbeleidsoordeel in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Het gerechtshof geeft een nadere invulling aan de maatstaf die de Hoge Raad in het arrest Laurus heeft aangelegd.Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8067