Jurisprudentie erfrecht

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,-- (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Items
 2. De schenking terzakedes doods
 3. ‘Kasrondje’
 4. Procesrecht en legitieme
 5. Procesrecht en vereffening
 6. Bewind en niet-opeisbare vorderingen
 7. Richtlijnen bewindvoerder
 8. Schenken en bewind
 9. Verzorgingstestament en bewind?
 10. Onterfde echtegnoot
 11. Testamentaire vertegenwoordiging?
 12. Testamentaire vertegenwoordiging

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

advocaat ScholsBurgerhartSchols, hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie