Actualiteiten materieel strafrecht | voor alumni

Raadslieden van verdachten kunnen moeilijk blij worden van de ontwikkelingen in het strafprocesrecht. Daartegenover staat de jurisprudentie van de Hoge Raad over materieel strafrecht, die in de afgelopen jaren juist meer mogelijkheden voor de verdediging is gaan bieden. Hier expliciteert en verscherpt de Hoge Raad bij diverse centrale leerstukken, zoals voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, culpa in beide wettelijke gradaties en medeplegen, sinds kortere of alweer wat langere tijd de eisen rond reikwijdte en bewijsvoering. Ook over bepaalde bijzondere delicten, zoals bijvoorbeeld oplichting, verduistering, openlijke geweldpleging, treffen we recente verhelderende en soms strengere jurisprudentie van de Hoge Raad aan. Veel feitenrechters volgen slechts schoorvoetend. Hier ligt een uitdaging voor de advocaat om in het pleidooi de vaak strakkere jurisprudentie van de Hoge Raad voor het voetlicht te brengen. De docent Prof.mr. D.H. de Jong wil u hierbij tot gids zijn.

PO punt(en): 4

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen (deel 1)

 1. Voorwaardelijk opzet
 2. Annotatie: HR 1 december 2020 | Opzetheling
 3. Annotatie: HR 3 november 2020 | Een meer of mindere mate van bewustheid

Onderwerpen (deel 2)

 1. Medeplegen
 2. Annotatie: HR 13 oktober 2020 | Medeplegen van moord?
 3. Annotatie: HR 9 juli 2019 | Medeplegen van een serie oplichtingen
 4. Annotatie: HR 21 april 2020 | Rol: medeplegen van opzettelijk aanwezig hebben van drugs
 5. Annotatie: HR 17 november 2020 | Medeplegen: opzet ook gericht op bij diefstal gepleegd geweld?
 6. Annotatie: HR 19 november 2019 | Medeplichtigheid aan hennepteelt?
 7. Art. 48 lid 1 Sr
 8. Begin van uitvoering
 9. Annotatie: HR 19 mei 2020 | Vrijwillige terugtred
 10. Vermogensdelicten
 11. Annotatie: HR 17 december 2019 | Brandstof tanken met gestolen tankpas:diefstal van brandstof? Medeplegen?

Spreker(s)

prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie