Nadeelcompensatie | Wettelijk kader ond... Nadeelcompensatie | Vergoedbaarheid van... Grondexploitatie | Totstandkomingsproce... Grondexploitatie | Kostensoortenlijst |... Bestuursrechtelijke handhaving | Zwijgr... Bekijk alles
Omgevingsrecht | Herstelsancties in het omgevingsrecht | Wabo en Omgevingswet | Overtrederbegrip | De functioneel overtreder

On Demand Webinar

Opname november 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: OmgevingsrechtOnderwerpen

 1. Herstelsancties in het omgevingsrecht
 2. Wabo en Omgevingswet
 3. Awb-regeling
 4. Overtrederbegrip
 5. De functioneel overtreder
 6. Plegen en medeplegen
 7. De rechtspersoon en de feitelijke leidinggever
 8. Preventieve herstelsanctie
 9. Geheel of gedeeltelijk ongedaan maken overtreding
 10. Inhoud van de last
 11. Begunstigingstermijn
 12. Evenredigheid bij herstelsancties
 13. Evenredigheid dwangsom
 14. Invordering
 15. Gedogen
Werkwijze Jurisprudentie
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht

Jurisprudentie besproken in dit webinar