Jurisprudentie strafrecht | Noodweer | Medeplegen | Zeden enz.

Na dit webinar bent u weer geheel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in dit rechtsgebied. Zo komt onder meer nieuwe wetgeving aan de orde, zoals de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe wetboek van Strafvordering, de wet USB en de wet straffen en beschermen. De te behandelen jurisprudentie ziet op de meest relevante uitspraken van de HR in het afgelopen jaar, waarbij onder meer ingegaan zal worden op de pleegvarianten, de wegenverkeerswet, het bewijsminimum en het gerelativeerde zwijgrecht.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Grenzen vwopzet en schuld
 2. Noodweer
 3. Wetsvoorstel herziening meerdaadse samenloop
 4. Jurisprudentie meerdaads
 5. Zwaar lichamelijk letsel
 6. Roekeloosheid
 7. Medeplegen/medeplichtigheid
 8. Medeplegen.
 9. Mishandeling
 10. Zeden
 11. Diefstal en heling

Spreker(s)

mr.-Ronald-van-Vuure.jpg
mr. Ronald van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie