Vreemdelingenbewaring | Bewaring in tijden van Corona | TKB/verwijderingsbesluit | Voortraject | MTV

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Bewaring in tijden van Corona
  2. Voortraject
  3. MTV
  4. TKB/verwijderingsbesluit

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie