Wet verplicht GGZ en Wet Zorg en Dwang | Totstandkoming WZD | Hoofdlijnen Wvggz | Onvrijwillge zorg | Ernstig nadeel | Zorgplan | Van BOPZ naar WZD | Onvrijwillige opname

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Totstandkoming WZD
 2. Hoofdlijnen Wvggz
 3. Onvrijwillge zorg
 4. Ernstig nadeel
 5. Zorgplan
 6. Dosiervorming
 7. Van BOPZ naar WZD
 8. Onvrijwillige opname
 9. Sociaal geriater
 10. Medische verklaring basisarts
 11. Rechtelijk machtiging
 12. IBS
 13. Klachtenregeling
 14. Schadevergoeding
 15. Samenloop WZD OF WVGGZ?

Spreker(s)

mr-v2.-V.C.-Andeweg-image.jpg
mr. V.C. Andeweg

advocaat Andeweg advocatuur

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Gerwin van Doveren

advocaat Van Doveren advocatuur

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie