Ali B, een bijzondere zedenzaak.

Een strafzaak als die tegen Ali B. is voor alle professioneel betrokken een uitdaging. In de eerste plaats vanwege de bewijsproblematiek, waarbij thema’s als unus testis, nullus testis (art. 241 Sv) en schakelbewijs een centrale rol spelen, omdat het vaak (en zeker ook in de zaak Ali B.) om 1 op 1-situaties gaat. En in de tweede plaats omdat de verdachte een BN-er is zodat de zaak intensief door de media wordt gevolgd. Dan rijzen ook vragen naar de strategie van de verdediging: wat is wijsheid? Terughoudendheid of juist een actieve aanpak, met het risico van ‘blaming the victim’ en publieke verontwaardiging, wat averechts kan werken. Aan beide aspecten zal in dit webinar uitgebreid aandacht worden geschonken.