Alimentatie: one size fits all

PO punt(en): 2

Kosten: € 100,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen


Forfaitaire woonlasten hanteren bij kal

 1. HR 16 april 2021 hoofdarrest over hanteren forfaitaire woonlast bij berekenen kinderalimentatie
 2. Rb Overijssel 24 juni 2021 vo.vo. ordemaatregel, nog geen oordeel over duurzaamheid) ECLI:NL:RBOVE:2021:2637

Wat is een duurzaam lagere woonlast? Kijk je naar absoluut verschil of percentage?

 1. Hof Den Bosch 29 juli 2021 werkelijke woonlast € 500 / forfaitaire woonlast € 625. Verschil is € 125 (20%). Geen afwijking toegestaan. forfaitair bedrag meegenomen ECLI:NL:GHSHE:2021:2381
 2. Rb Midden-Nederland 30 november 2021 werkelijke woonlast € 972 / forfaitaire woonlast € 928. Verschil € 136 (14,67%). Niet gezien als aanmerkelijk lager, maar man kan woonlasten delen met partner. Werkelijke woonlast meegenomen ECLI:NL:RBMNE:2021:6093

Kinderalimentatie voor de ouder bij wie kind geen hoofdverblijf heeft

 1. Hof Amsterdam 19 oktober 2019 ECLI:NL:GHAMS:2021:3310
 2. Hof Den Bosch 16 december 2021 ECLI:NL:GHSHE:2021:3746

Afspraken over kal die afwijking van de wettelijke maatstaven

 1. HR 19 maart 2021 ECLI:NL:HR:2021:422

Fictieve draagkracht

 1. Hof Arnhem-Leeuwarden 24 mei 2022 ECLI:NL:GHARL:2020:5700

Hofnorm

 1. Hoge Raad 3 september 2010 hoofdarrest
 2. Hof Den Haag 14 oktober 2020 aflossen van schulden tijdens huwelijk is van invloed op huwelijksgerelateerde behoefte ECLI:NL:GHDHA:2020:1971
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2020 hogere levensstijl door relatie met rijke partner niet van invloed op huwelijksgerelateerde behoefte ("extra") ECLI:NL:GHARL:2020:9745

Interen op vermogen

 1. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2020 corrigeren behoefte doordat vrouw aanzienlijk vermogen krijgt uit verkoop woning en daarmee al in haar nieuwe woonlasten kan voorzien ECLI:NL:GHARL:2020:3105
 2. Hof Den Haag 22 december 2020 vrouw ontvangt € 59.000 uit verkoop woning. Moet zij gebruiken om deels te voorzien in levensonderhoud, maar wel in combinatie met constatering dat vrouw meer dan 15u per week kan werken gezien de arbeidsmarkt. Kind wordt 4 jaar en kan naar de kinderopvang ECLI:NL:GHDHA:2021:2581

Spreker(s)

Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Jurisprudentie