Allemaal naar de Voorzieningenrechter voor verkoop van de woning?

In de jurisprudentie was sprake van een splitsing tussen hoven of het mogelijk is om in kort geding medewerking tot verkoop van een woning te vorderen (in het kader van verdeling). Bij het Hof Den Haag en het Hof ’s-Hertogenbosch hoefde men het niet te proberen. Kon men bij het Hof Arnhem-Leeuwarden of het Hof Amsterdam terecht, dan had men geluk. Op 31 maart 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. Volgens de Hoge Raad is het in beginsel mogelijk in kort geding te vragen om een veroordeling tot medewerking van verkoop van een (onverdeelde) woning. Ik wil graag bespreken wat de casus was (bij het Hof Den Haag), wat er mogelijk is volgens de Hoge Raad en waar advocaten op moeten letten als ze een dergelijke vordering gaan instellen. Mijn insteek is om het praktisch in te steken en tips te geven.   Jurisprudentie

Parket bij de Hoge Raad 25 januari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:106