Arbeidsovereenkomst of niet: that's the question!

Een rijinstructeur stelt een arbeidsovereenkomst te hebben met een rijschool, maar de rijschool ontkent dit in alle toonaarden. In hoger beroep overweegt het hof dat de rijinstructeur de bewijslast draagt. Zonder schriftelijke vastlegging wordt het een moeilijk verhaal.Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1553