On Demand Webinar

Opname augustus 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: ArbeidsrechtOnderwerpen

  • Tussenuitspraken
  • Verzoekschrift of dagvaarding?
  • Beroepstermijn
  • Grievenstelsel in hoger beroep
  • Incidenteel appel
  • Devolutieve werking hoger beroep
  • Tip
  • Twee conclusie regel
  • Tegenverzoek
  • Verzoek (schorsing) uitvoerbaarverklaring bij voorraad
Werkwijze Jurisprudentie