Arbitrage | De overeenkomst tot arbitrage | Toepasselijke regelgeving | Positie overheidsrechter | Benoeming en disclosure

Tijdens deze cursus bespreekt Toon van Mierlo vanuit zijn jarenlange ervaring als arbiter een aantal onderdelen van het arbitragerecht, zoals de overeenkomst tot arbitrage, de benoeming arbiters, disclosure, aantasting van arbitrale vonnissen, voorlopige bewijsverrichtingen tijdens arbitrage en tenuitvoerlegging en schorsing. 

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. De overeenkomst tot arbitrage
    • Clausule in algemene voorwaarden
    • Assymetrische clausules
    • Pathologische clausules
  2. Toepasselijke regelgeving

Spreker(s)

mr.-Toon-van-Mierlo.jpg
prof. mr. Toon van Mierlo

hoogleraar privaatrecht Erasmus School of Law Rotterdam, partner en advocaat HabrakenRutten

Bekijk profiel

Jurisprudentie