Arbitrage | Het arbitraal vonnis | Aantasting arbitrale vonnissen | Verbetering en aanvulling | Hoger beroep | Vernietiging | Tenuitvoerlegging

Tijdens deze cursus bespreekt Toon van Mierlo vanuit zijn jarenlange ervaring als arbiter een aantal onderdelen van het arbitragerecht, zoals de overeenkomst tot arbitrage, de benoeming arbiters, disclosure, aantasting van arbitrale vonnissen, voorlopige bewijsverrichtingen tijdens arbitrage en tenuitvoerlegging en schorsing. 

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Het arbitraal vonnis
  2. Aantasting arbitrale vonnissen
  3. Hoger beroep
  4. Vernietiging
  5. Tenuitvoerlegging

Spreker(s)

mr.-Toon-van-Mierlo.jpg
prof. mr. Toon van Mierlo

hoogleraar privaatrecht Erasmus School of Law Rotterdam, partner en advocaat HabrakenRutten

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie