De bestuurlijke waarschuwing

Over de juridische status van de “bestuurlijke waarschuwing” is de laatste jaren het nodige te doen in de rechtsprakrijk. De kernvraag daarbij is telkens: is een dergelijke waarschuwing nu een besluit of niet. In 2018 heeft staatraad advocaat-generaal Widdershoven op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover, desgevraagd een conclusie uitgebracht. Die conclusie heeft veel duidelijkheid geschept en de rechtspraak nadien lijkt in belangrijke mate die conclusie te volgen. In dit webinar wordt ingegaan op de het nut en de toepassing van de bestuurlijke waarschuwing, in relatie tot andere sanctie-instrumenten. De juridische status van de bestuurlijke waarschuwing staat centraal. Wanneer is dit een besluit en wanneer niet en wat betekent dat voor de rechtsbescherming. Ook zullen enkele actuele voorbeelden van uitspraken worden behandeld.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. De bestuurlijke waarschuwing
  • Afbakening: De bestuurlijke waarschuwing
  • Verschillende waarschuwingen
  • Wat is een waarschuwing
  • Diverse sanctiebevoegdheden
  • Drie soorten waarschuwingen
  • Wettelijk sanctieregime
  • Op beleidsregel gebaseerd
  • Informele waarschuwing
  • Is een waarschuwing een besluit
 2. Annotatie: Conclusie Widdershoven 24 januari 2018 | Waarschuwing kan een besluit zijn
  • Werkingsduur
  • Uitsluiting aanbesteding
  • Alternatief riskeren sanctie
 3. Overzicht rechtspraak: De bestuurlijke waarschuwing
  • Annotatie: AbRS 2 mei 2018 | Rechtskarakter van een waarschuwing
  • Annotatie: AbRS 24 oktober 2018 | Rechtsmiddelen en op beleidsregels gebaseerde waarschuwingen
  • Annotatie: CBB 10 november 2020 | Beleidsregels getrapt systeem em waarschuwingen
  • Annotatie: AbRS 25 november 2020 | Waarschuwing 151d Gemeentewet geen besluit
 4. Betekenis voor de handhavingspraktijk
  • Inhoud waarschuwingen
  • Gevolgen voor bestuursorganen

Spreker(s)

mr.-Franc-Pommer-800x600.jpg
mr. Franc Pommer

advocaat Hekkelman advocaten

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie