Beeindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tijdens ziekte: werkgever moet bewijzen dat werknemer is gewezen op de consequenties

Werkgever stelt dat werknemer heeft meegewerkt aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl hij ziek was. Werknemer betwist dat hij de VSO getekend heeft. Zelfs als komt vast te staan dat werknemer de VSO heeft getekend, is het aan werkgever om te bewijzen dat hij werknemer heeft gewezen op de consequenties die een beëindiging tijdens ziekte kan hebben.Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1660