Benoeming statutair bestuurder: inschrijving in KVK in dit geval onvoldoende

In deze zaak komt na het ontslag van de bestuurder de vraag naar boven of de bestuurder wel als zodanig is benoemd en dus door de vergadering van aandeelhouders had kunnen worden ontslagen. In met name de conclusie van de AG wordt mooi uiteengezet hoe belangrijk de formele aspecten rondom de benoeming in het ontslag van een statutair bestuurder zijn.Jurisprudentie

Hoge Raad 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:817