Besluitvorming over de groene waterstofinfrastructuur nu en onder de Omgevingswet

Met de Kabinetsvisie waterstof zet de regering in op een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is. Het duurzame energiesysteem zal in belangrijke mate bestaan uit elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon. CO2-vrije waterstof is daarin een noodzakelijke schakel, aldus de regering. De integratie van CO2-vrije waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, in dit duurzame energiesysteem, vergt grootschalige omgevingsrechtelijke besluitvorming. In deze bijdrage bespreekt mr. Jan van Oosten de omgevingsrechtelijke besluitvorming voor de groene waterstofinfrastructuur, waarbij hij zich concentreert op het ruimtelijke spoor en het milieuspoor voor elektrolyseren en het transportnet onder het huidige wettelijke kader en onder de Omgevingswet.