Bestuursrechtelijke geldschulden

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Bestuursrechtelijke geldschulden
  2. Vastgesteld bij beschikking
  3. Overzicht uitspraken: Beperkte verrekening
  4. Verjaring
  5. Stuiting van verjaring
  6. Invordering
  7. Annotatie: Gerechtshof en Haag 10 oktober 2010 | Invordering onbevoegd genomen besluit
  8. Annotatie: Raad van State 27 januari 2021 | Beginselplicht tot Handhaving
  9. Overzicht uitspraken: Uitzondering op invorderingsplicht

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie