Nadeelcompensatie | Wettelijk kader ond... Nadeelcompensatie | Vergoedbaarheid van... Grondexploitatie | Totstandkomingsproce... Grondexploitatie | Kostensoortenlijst |... Bestuursrechtelijke handhaving | Beguns... Bekijk alles
Bestuursrechtelijke handhaving | Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel | Handhavingstoezicht | Clausuleringsplicht wilsafhankelijk materiaal

On Demand Webinar

Opname mei 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: OmgevingsrechtOnderwerpen

  1. Handhavingstoezicht
  2. Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel
  3. Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel
  4. Clausuleringsplicht wilsafhankelijk materiaal
  5. Geen cautie bij schriftelijk verhoor?
  6. Overtrederbegrip
  7. De functioneel overtreder
  8. Plegen en medeplegen
  9. De rechtspersoon en de feitelijke leidinggever
Werkwijze Jurisprudentie
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht

Jurisprudentie besproken in dit webinar