Bestuursrechtelijke handhaving | Begunstigingstermijn | Eisen aan de last | Evenredigheid bij herstelsancties | Gedogen

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Last onder dwangsom
  • Awb - regeling
 2. Overzicht uitspraken: Begunstigingstermijn
 3. Overzicht uitspraken: Eisen aan de last
 4. Overzicht uitspraken: Evenredigheid bij herstelsancties
 5. Overzicht uitspraken: Evenredigheid dwangsom
 6. Overzicht uitspraken: Gedogen
 7. Bestuurlijke boete
 8. Hoogte bestuurlijke boete
 9. Boeteverlagende omstandigheden
 10. Boetematiging: er is meer
 11. Ne bis in idem
 12. Eendaadse samenloop en voortgezette handeling
 13. Vereenzelviging/ verwevenheid
 14. Overzicht uitspraken: Beperkte financiële draagkracht

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie