Bestuursrechter haalt streep door gangbare praktijk UWV: voorschotten op de WGA-uitkering mogen niet worden toegerekend aan de eigenrisicodrager

Het UWV heeft in deze zaak in meerdere gevallen niet tijdig kunnen beslissen op de WIA-aanvraag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Om inkomstenverlies bij deze werknemers te voorkomen kent het UWV aan hen voorschotten toe op de WGA-uitkering. Die rekent zij vervolgens toe aan en verhaalt zij op de (oud-)werkgever, die eigenriscodrager is voor de WGA. De werkgever gaat hiertegen in bezwaar, zonder succes, en daarna in beroep, met succes. De bestuursrechter oordeelt dat voor het toerekenen en verhalen van voorschotten een wettelijke basis ontbreekt en vernietigt de beslissingen van het UWV. De verhaalde voorschotten zijn onverschuldigd betaald en kunnen worden verrekend.Jurisprudentie

Rechtbank Midden-Nederland 16 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4604