Blijven facturen onbetaald? Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht na herhaaldelijk verzoek om betaling is toegestaan.

Het bereiken van resultaat na diverse soorten werkzaamheden kost soms wat tijd. Er is vertrouwen in de opdrachtnemer vereist dat resultaat zal volgen. Indien zulk vertrouwen ontbreekt en de opdrachtgever betaling van tussentijdse nota's achterwege laat, ontstaan er problemen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde eerder dit jaar over de vraag of een opdrachtnemer in een dergelijk geval, nadat herhaaldelijk was gevraagd om betaling, de overeenkomst mocht opzeggen.

Spreker(s)

mr. Liza Stellingwerf

advocaat ScheerSanders Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie