AvdR-TV

Bodemverontreiniging door drugsgerelateerde stoffen

Eigenaar van perceel is als functioneel overtreder verantwoordelijk voor overtredingen op zijn perceel. Dat geldt niet alleen voor illegale uitzendingen met antennes die op zijn perceel worden 'opgeslagen', maar ook voor drugsafval dat gedumpt wordt. Dat gaat gemoeid met flinke kosten voor het verwijderen van die chemische afvalstoffen. De overtreder moet die betalen omdat de overheid met bestuursdwang eist dat het wordt verwijderd. In de uitspraak van 27 februari 2019 (drugsafval Nuenen) beperkte de Afdeling de bijna onbeperkte zorgplicht van de eigenaar. De eigenaar in de uitspraak van de voorzieningenrechter van 10 augustus 2020 (drugsafval Waalre) doet tevergeefs beroep op die uitspraak. De voorzieningenrechter stelt vast dat de zorgplicht van de Wet bodembescherming is overtreden. Hij heeft het afval niet zelf gestort. Veel voorwerpen gelijk aan de gestorte spullen die gebruikt werden voor de productie van synthetische drugs werden namelijk ook in zijn loods aangetroffen. En de betrokkene had daarvoor geen plausibele verklaring.Jurisprudentie

Raad van State 10 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1897
Raad van State 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:622


mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht