Booking.com alsnog naar pensioenregeling reisbranche

In deze uitzending wordt ingegaan op het recent gewezen arrest van het Gerechtshof Den Haag en de mogelijke gevolgen. Nadat de Hoge Raad in zijn arrest van 9 april 2021 al oordeelde dat Booking.com een '(online) reisagent' is, heeft het Gerechtshof Den Haag nu geoordeeld dat deze activiteit hoofdzakelijk wordt uitgeoefend door Booking.com. Dientengevolge is Booking.com verplicht deel te nemen in de pensioenregeling van de bedrijfstak reisbranche met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1999.Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1849
Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:73
Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527