Bouwvrijstelling stikstof van tafel

In de Porthos-uitspraak van 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) vastgesteld dat de (stikstof)bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht. Het gevolg van deze uitspraak is dat de bouwvrijstelling niet (meer) gebruikt mag worden bij bouwprojecten. De Porthos-uitspraak betekent dat wordt teruggevallen op de systematiek zoals die gold voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bouwvrijstelling. Dat heeft tot gevolg dat de stikstofdepositie voor bouwprojecten in de aanleg- en bouwfase (weer) volledig moet worden beoordeeld. De uitspraak leidt hierdoor tot een verzwaring van de onderzoekslasten, maar brengt niet met zich dat geen enkel bouwproject meer kan worden uitgevoerd.Jurisprudentie

Raad van State 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159