BTW, binnen en buiten contract

Omzetbelastingaspecten spelen ook bij de vorming en uitvoering van contracten een rol. De van belang zijnde aspecten worden vanuit het systeem van de omzetbelasting belicht. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het ontstaan van de omzetbelastingschuld en het vaststellen van de belastingschuldige, teneinde een beter begrip te creëren van de aandachtspunten die omzetbelasting bij contracten inneemt.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Doel BTW en EU regelgeving
  2. Vaststelling BTW
  3. Belastingschuldige / recht op teruggaaf
  4. Recht op aftrek en weigering daarvan
  5. Niet -nakoming van de overeenkomst
  6. Huurovereenkomst met optie belaste verhuur

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie