Begrip overheidsopdracht, begrip werk, levering en dienst & berekening waarde van de opdracht

Er is sprake van een Europese aanbestedingsplicht als een aanbestedende dienst een overheidsopdracht verstrekt aan een derde, en de waarde daarvan boven de Europese drempelwaarde uitkomt. In dit uur wordt ingegaan op de objectieve werkingssfeer van het aanbestedingsrecht. De basisprincipes komen aan bod.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Begrip overheidsopdracht
  • Overheidsopdracht
 2. Annotatie: Hof van Justitie 1 maart 2018 | Overheidsopdracht
  • Concessieopdracht
  • Annotatie: Rechtbank midden Nederland 10 juli 2018
 3. Begrip werk, levering en dienst
  • Annotatie Hof van Justitie 25 maart 2010
  • Leveringen
  • Diensten
  • Begrip
  • Beperkingen
  • Gesloten systeem
  • Gunning nadere opdracht
  • Omvang
  • Annotatie: Hof van Justitie 19 december 2018
 4. Berekening waarde van de opdracht
  • Splitsingsverbod

Spreker(s)

mr.-Anke-Stellingwerff-Beintema.jpg
mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie