Vormen van Opzet | De klassieke vermogensdelicten | Strafbare poging

De rechtspraak van de Hoge Raad over materieel strafrecht geeft de advocatuur moed. Aan het bereik van centrale strafrechtelijke leerstukken zoals (voorwaardelijk) opzet, voorbedachte raad, culpa, poging, medeplegen en medeplichtigheid worden regelmatig expliciete en soms scherpere grenzen gesteld. Lagere rechters volgen schoorvoetend en hier ligt een uitdaging voor de strafrechtadvocaat. Eenzelfde verschijnsel zien we bij sommige klassieke misdrijven zoals oplichting en verduistering. Kennis van het materiële strafrecht is voor de advocaat belangrijker dan ooit.

In dit webinar komen drie onderwerpen aan de orde, twee centrale leerstukken – (voorwaardelijk) opzet en strafbare poging – en de klassieke vermogensdelicten.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Vormen van opzet
    • Voorwaardelijk opzet
    • Aanmerkelijke kans
    • Aanvaarding van die kans
  2. Annotatie: Hoge Raad 15 december 1998 | Opzettelijk aanwezig hebben
  3. De klassieke vermogensdelicten
  4. Strafbare poging

Spreker(s)

prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie