Collectieve aspecten, inclusief medezeggenschap

In het webinar zal worden ingegaan op de collectieve aspecten die samenhangen met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat geldt zowel voor de wijze van overgang naar de nieuwe situatie als voor de wijze waarop dat na 1 januari 2020 vorm heeft gekregen en krijgt. Het eerste onderwerp dat behandeld zal worden is: overgangsperikelen. Bij dit onderwerp zijn de gebondenheid aan de cao en gebondenheid aan het personeelshandboek aan de orde komen. Het tweede onderwerp dat behandeld zal worden is de collectieve aspecten van de cao’s. Tot slot zal nog worden behandeld de positie van de medezeggenschap in de cao’s.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. De weg er naar toe
  2. Het overgangsrecht
  3. Overgangsperikelen
  4. De cao

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. drs. Els Huisman

advocaat De Voort Advocaten | Mediators

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie

Vliegtuig

VERKORTE LEERGANG ARBEIDSRECHT

Cursusdata:
23-09-2021
14-10-2021
04-11-2021
25-11-2021
16-12-2021

32 PO
€ 1.495,-- (excl. btw)

Meer informatie