Covid-19 en jurisprudentie in het contractenrecht

Rechtvaardigen de gevolgen van de COVID-19-uitbraak en de door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus een afwijking van het uitgangspunt dat contractspartijen aan de gemaakte afspraken kunnen worden gehouden? En, als dat het geval is, hoe ruimhartig kunnen de correctiemiddelen die het verbintenissenrecht biedt worden aangewend om uit het lood geslagen contractuele verhouding in evenwicht te brengen? Kunnen overeengekomen prestaties worden gewijzigd, verminderd, opgeschort en welke voorwaarden gelden daarvoor?

Pieter van Dijk bespreekt de hierover sedert het uitbreken van de pandemie in het contractenrecht gewezen rechtbankvonnissen (en een enkel hof-arrest) en de vooralsnog daaruit te trekken lessen. Hij geeft daarbij  praktische tips die u kunt toepassen bij het opstellen van contracten.

PO punt(en): 1

Kosten: € 50,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Juridisch instrumentarium
  2. Nakoming
  3. Overmacht
  4. Onvoorziene omstandigheden
  5. Overzicht uitspraken: Corona

Spreker(s)

mr.-Pieter-van-Dijk-IMG_6133.jpg
mr. Pieter van Dijk

advocaat en partner Lexence

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie