Contractvoorwaarden bij aanbestedingen. Is Klant Koning?

Het is niet mogelijk risico’s in het contract niet eenzijdig alle risico’s bij de inschrijver te leggen. De rechter oordeelt dat een meer evenwichtige regeling in het contract moeten worden opgenomen.Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Holland 14 april 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3274