Covid-19 en bouwrecht

De bouwsector wordt al lange tijd getergd door juridische problemen. De bouw was nog maar net hersteld van de financiële crisis toen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de daarop volgende maatregelen met betrekking tot de PFAS voor nieuwe uitdagingen zorgde. Naar verwachting zal ook het coronavirus voor de nodige uitdagingen en juridische problemen zorgen. Hierbij valt te denken aan vertraging van lopende bouwprojecten, met meerkosten tot gevolg. Ook is de vraag of geplande projecten doorgang zullen vinden of dat deze - door bijvoorbeeld investeringsproblemen – worden uitgesteld of afgesteld. Gelukkig heeft de bouw in de afgelopen jaren keer op keer bewezen over een enorme wil en doorzettingsvermogen te beschikken door ondanks de weerbarstige tijden toch mooie projecten te realiseren.

De vraag is nu alleen hoe in de bouwsector met het coronavirus – en de daartegen geldende maatregelen – dient om te gaan. Mogelijke problemen kunnen ontstaan bij de uitval van personeel, leveringsproblemen van bouwstoffen en vertraging omdat door de overheidsmaatregelen niet op de (efficiënte) manier gewerkt kan worden die iedereen gewend is. Deze problemen zullen in eerste instantie praktisch moeten worden opgelost, zodat de bouw hierdoor zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Daarnaast is uiteindelijk ook van belang hoe de juridische consequenties verdeeld worden. Onder meer zal in het webinar worden besproken of de coronacrisis kan worden gezien als overmacht en/of onvoorziene omstandigheid. Ook zal aan bod komen hoe de meest gebruikte bouwcontracten hiermee om gaan. Het webinar zal worden afgesloten met enkele tips voor de praktijk.

PO punt(en): 1

Kosten: € 50,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Protocol samen veilig doorwerken
 2. Handelingskader liquiditeit en betalingen
 3. Vóór Corona gesloten aannemingsovereenkomsten
 4. Wat is overmacht?
  • Standaardvoorwaarden UAV 2012
  • Standaardvoorwaarden DNR 2011
  • Geen standaardvoorwaarden van toepassing
  • Gevolgen geslaagd beroep
  • Wat zijn de alternatieven
  • Stel nieuwe wettelijke voorschriften
 5. Ná Corona gesloten aannemingsovereenkomsten
  • Verdeling risico’s

Spreker(s)

mr.-Hans-Smeekens.jpg
mr. Hans Smeekens

partner Rassers Advocaten

Bekijk profiel